Kunhegyes

A Pátria iskola 1996 évi indulásakor a tagozat elsőként csatlakozott az intézményhez. A városban nem volt újdonság a néptánc oktatása, hiszen Bakonyi István révén több mint 25 éves múltra tekint vissza. Mind a város, mind a Művelődési Ház részéről felmerült az igény, hogy a néptáncot intézményes keretek között, heti rendszerességgel tanulhassák az e műfaj iránt érdeklődő gyerekek.

Az évtizedes kitartó munka eredményeként mára a kunhegyesi tagozat az iskola legnagyobb tagintézménye. 2001 óta a tagozatot Árvai Zsigmond irányítja. A néptánc órákat heti rendszerességgel szerdán és pénteken a Művelődési Központban tartjuk. A gyerekek öt korcsoportban, az életkori sajátosságuknak megfelelő(pedagógiai programban rögzített) táncanyagokkal, hozzájuk tartozó dalokkal és folklórral ismerkedhetnek meg az órákon. Célunk, hogy az órákon olyan tudást, állóképességet, kitartást és élményt adjunk át a gyerekeknek, amelyet később a mindennapi életben, a tanulásban tovább hasznosíthatnak.

Ezenkívül fontosnak tartjuk, hogy a mai modern világban felnövő gyermekek és ifjak számára értéket adjunk át és egyben heterogén közösségi életre, és emberi tartásra neveljük őket.

Úgy tűnik munkánk eredményes, hiszen a hozzánk járó gyerekek mindig nagy kedvvel, örömmel érkeznek az órákra. Igyekszünk tartalmas programokat, bemutatkozási lehetőséget teremteni a gyerekeknek. Két nagyszabású műsorunk van. Az egyik az adventi időszakhoz kapcsolódó Menjünk együtt Betlehembe című karácsonyi műsorunk. A másik pedig a Pünkösdi Néptáncfesztivál

A két nagy műsoron kívül az év folyamán számos fellépés vár a gyerekekre. Igyekszünk megfelelni minden felkérésnek, érkezzen az iskolától, önkormányzattól vagy éppen a gyermekektől. Ennek köszönhetően igen tartalmas éveket tudhatunk magunk mögött. Nemcsak a városi rendezvényeken, hanem a megyében is számos fellépésünk volt, de sok külföldi szerepléssel is öregbítettük Kunhegyes jó hírét. Jártak már tanítványaink: Lengyelországban, Vajdaságban, Franciaországban és Erdélyben is. Végezetül én arra biztatok mindenkit, hogy ízleljen bele a magyarság ezeréves kultúrájába és meglátja kitartó munkával olyan élményeket szerezhet magának amely egész életére hatással lesz. Fontos számunkra, hogy minél szélesebb körben megismertessük ezt a gyönyörű műfajt a gyermekekkel. Hiszen a tánc, a zene és a játék megismerése olyan tapasztalatot jelentenek a gyermekek számára, melyek az ő fejlődő világukban alapvetők és örömet hordozók. A néptánc a maga zenei, ritmikai, formai világával olyan ismereteket közöl, melyeket szóban nem, vagy csak nehezen lehetne átadni.

Kunmadaras

A tagozatról szóló leírás hamarosan olvasható lesz!

Tiszafüred

Tiszafüreden hosszú évek óta hagyománya volt a művészeti élőmunkának. 35 éve, Tiszafüred, az akkori nagyközség és járásszékhely olyan körülményeket tudott teremteni, hogy a népművészet egyik hatalmas és igen értékes ága, a néptánc és népzene gyökeret verhetett, s rövid időn belül jegyezni kezdték a füredi táncos gyerekeket, fiatalokat a néptáncosok, hagyományőrzők családjában, egyre gyakrabban hangzott el Tiszafüred neve országos és nemzetközi rendezvényeken, fórumokon. Nívódíj, arany I-es minősítés, fesztiválsikerek fémjelezték az együttes munkáját, köszönhetően Bakonyi István együttes vezetőnek.

Időközben kísérlet történt arra, hogy a jól működő Tiszafüredi Zeneiskola keretei között megalakult néptánc tagozat vegye át a működtetéssel járó hatalmas terheket a város, valamint a helyi vállalatok, vállalkozók válláról. Az évek során azonban bebizonyosodott, hogy a néptánc a művészeti ágak olyan szerteágazó, s komplex területe (néprajz, népzene, tánctörténet, viselet, népi kismesterségek, népszokások), amely nem teszi lehetővé, hogy egy legyen a többi között.

Az eltelt idő alatt a csoport "csak" tudásban gyarapodott, anyagiakban viszont az ellehetetlenülés határán egyensúlyozott. A táncegyüttes nem rendelkezett állandó próbateremmel, a gyerekek a művelődési ház elviselhetetlenül poros, s egészségtelen nagytermében gyakoroltak, ha az egyéb rendezvények, vásárok ki nem szorították őket. Amikor pedig a teremben a parkettát kő burkolatra cserélték teljesen megszűnt a próba lehetőség.

A csoportok létszáma, szakmai színvonala, a siralmas vagyoni helyzet tette indokolttá, hogy iskolai keretek között oktassuk a néptáncot.

1996-ban a megfogalmazott kérésre – miszerint alapfokú művészeti iskola formájában működhetnénk, ahol az állami normatíva nagyban hozzájárulhat a gyermekek művészetoktatásának minőségi javulásához, valamint megkönnyíti a város és szülők gazdasági terheit - Tiszafüred város önkormányzati testülete lehetőséget adott, hogy megalakuljon egy önálló művészeti iskola.

Az 1996 szeptemberében megalakult iskola neve PÁTRYA Művészeti Alapiskola lett, Tiszafüred székhellyel, Kunhegyes és Abádszalók telephelyekkel együtt. 1998-ban Kunmadarason, 1999-ben Tiszaszentimrén, 2004-ben Tiszaigaron, Tiszaörsön, Zagyvarékason, 2005-ben Jászapátin és Jásziványon jött létre telephelye az iskolának, és így egyre inkább megvalósította az iskola az alapvető célkitűzését, hogy Tiszafüred a néptánc oktatás regionális központja legyen.

Sajnos a kisebb településeken annyira lecsökkent a születésszám, hogy még az általános iskolák működése is veszélybe került. A felső tagozaton megszűnt az oktatás, Tiszafüredre járnak be a gyerekek. Alsó tagozaton olyan kis létszámú összevont osztályok működnek már évek óta, hogy arra néptánc osztályt szervezni nem lehetett. Így sajnos ezeken a településeken meg kellett szüntetnünk az oktatást. A 2013-2014. tanévben Abádszalókon, Kunhegyesen, Tiszafüreden és Zagyvarékason működnek tagozataink.

Az évek során folyamatosan a fokozatosság elve alapján kiépítettünk egy korosztályonként felmenő képzési rendszert, így a gyermekek már akár 6 évesen bekapcsolódhatnak a néptánccsoportok művészeti tevékenységeibe.

Az idei tanévben 4 osztályban, 1 előképző és 3 alapfokú, 75 gyermek kezdte meg illetve folytatta tanulmányait a tiszafüredi tagozaton. Jelenleg a Pátria iskola tiszafüredi tagozatának székhelye a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában van, ahol több terem és a tornacsarnok is a rendelkezésünkre áll.

Feltételrendszerünk, mind tárgyi, mind személyi, adott a folyamatos, magas színvonalú művészeti munka végzésére. Igyekszünk mindent megadni a növendékeink folyamatos fejlődéséhez.

Úgy tűnik munkánk eredményes, hiszen a hozzánk járó gyerekek mindig nagy kedvvel, örömmel érkeznek az órákra. A tartalmas szabadidős programok, táborok, továbbképzések, bemutatkozási lehetőségek által még inkább közelebb kerülnek a gyerekek a magyarság ezer éves kultúrájához. Két nagyszabású műsorunk van. Az egyik az adventi időszakhoz kapcsolódó „Menjünk együtt Betlehembe” című karácsonyi műsorunk. A másik pedig a Tisza-Tavi Folkfesztivál. Ezen kívül tanulóink rendszeres résztvevői a városi és a társintézmények által szervezett programoknak, kulturális rendezvényeknek. Eredményesen szerepelnek a kistérségi szólótánc versenyen és más művészeti versenyeken is.

Célunk, hogy az órákon olyan tudást, állóképességet, kitartást és élményt adjunk át a gyerekeknek, amelyet később a mindennapi életben, a tanulásban tovább hasznosíthatnak. Ezenkívül fontosnak tartjuk, hogy a mai modern világban felnövő gyermekek és ifjak számára értéket adjunk át és egyben heterogén közösségi életre, és emberi tartásra neveljük őket. Úgy tűnik munkánk eredményes, hiszen a hozzánk járó gyerekek mindig nagy kedvvel, örömmel érkeznek az órákra.

Fontos számunkra, hogy minél szélesebb körben megismertessük ezt a gyönyörű műfajt a gyermekekkel. Hiszen a tánc, a zene és a játék megismerése olyan tapasztalatot jelentenek a gyermekek számára, melyek az ő fejlődő világukban alapvetők és örömet hordozók. A néptánc a maga zenei, ritmikai, formai világával olyan ismereteket közöl, melyeket szóban nem, vagy csak nehezen lehetne átadni.

Zagyvarékas

A tagozatról szóló leírás hamarosan olvasható lesz!

Pátria Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Tiszafüred